Izolácie spodných stavieb

Spoľahlivá hydroizolácia stavby je kľúčovým prvkom dosiahnutia maximálnej životnosti a spoľahlivosti každého objektu

Hydroizolácia spodnej stavby je pri akomkoľvek hydrofyzikálnom namáhaní kľúčová pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy je hydroizolácia spodnej  stavby po svojom dokončení neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. Pri výbere vhodného materiálu je dôležité voliť dlhodobo preverenú kvalitu a odolnosť, ktorá je charakteristická pre systém zemných fólií Fatrafol.
 Zemné fólie Fatrafol je možné použiť na izoláciu objektu proti zemnej vlhkosti, ale aj tlakovej vode. Ďalej v sortimente fólií sa nachádzajú aj špeciálne fólie vhodné ako izolácia proti rôznym chemickým látkam. Všetky fólie zemného systému Fatrafol- H plnia aj funkciu účinnej protiradónovej bariéry.

Výhody fólie Fatrafol pri izoláci spodnej stavby:

  • vysoká pevnosť a prieťažnosť
  • garantovaná pevnosť v tlaku
  • vynikajúca zvariteľnosť
  • účinná protiradónová bariéra
  • odolnosť proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
  • pružnosť a ohybnosť za chladu
  • výborná odolnosť proti perforácii
  • odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • zdravotná a ekologická nezávadnosť

2016 Fatraizolfa © All rights reserved