Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode

Hydroizolácia spodnej stavby je pri akomkoľvek hydrofyzikálnom namáhaní kľúčová pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby.

Hydroizolácia spodnej stavby je pri akomkoľvek hydrofyzikálnom namáhaní kľúčová pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy je hydroizolácia spodnej  stavby po svojom dokončení neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. Pri výbere vhodného materiálu je dôležité voliť dlhodobo preverenú kvalitu a odolnosť, ktorá je charakteristická pre systém zemných fólií Fatrafol.

Zemné fólie Fatrafol je možné použiť na izoláciu objektu proti zemnej vlhkosti, ale aj tlakovej vode.

Namáhanie tlakovou vodou vyžaduje  najnáročnejšie hydroizolačné opatrenie, čo si vyžaduje veľkú pozornosť  hlavne pri opracovaní detailov. Podľa spôsobu namáhania potom volíme vhodnú hrúbku hydroizolačnej fólie. Pri namáhaní tlakovou vodou je nutná min. hrúbka hydroizolačnej fólie 1,5 mm.

  • vysoká pevnosť a prieťažnosť
  • garantovaná pevnosť v tlaku
  • vynikajúca zvariteľnosť
  • účinná protiradónová bariéra
  • odolnosť proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
  • pružnosť a ohybnosť za chladu
  • výborná odolnosť proti perforácii
  • odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • zdravotná a ekologická nezávadnosť

VHODNÉ PRODUKTY PRE IZOLÁCIU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A TLAKOVEJ VODE


2016 Fatraizolfa © All rights reserved