Chemické izolácie spodných stavieb

Používame prípade namáhania objektov vybranými chemickými látkami organickej, alebo anorganickej chémie, napr. ropné látky

Chemické izolácie

V prípade namáhania objektov vybranými chemickými látkami organickej, alebo anorganickej  chémie napr. vo forme kontaminovanej  zeminy, hroziacom úniku ropných látok, izolácie záchytných a havarijných nádrží apod. je nutné zvoliť odpovedajúcu hydroizolačnú fóliu, ktorá má odolnosť na  pôsobenie daných chemických látok.

Chemická izolácia fóliami Fatrafol odolávajúca daným chemickým  látkam plní pri správnom zabudovaní do stavby súčasne aj  hydroizolačnú funkciu  proti vode, alebo vlhkosti.

  • odolnosť proti ropným produktom a vybraným chemikáliam
  • odolnosť proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
  • znášanlivosť s asfaltom
  • vysoká pevnosť a prieťažnosť
  • vynikajúca zvariteľnosť
  • pružnosť a ohybnosť za chladu
  • odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • zdravotná a ekologická nezávadnosť

VHODNÉ PRODUKTY PRE chemické izolácie


2016 Fatraizolfa © All rights reserved