Izolácie striech

Fólie Fatrafol je možné použiť na všetky konštrukčné riešenia striech.
Uplatnenie však nachádzajú predovšetkým u plochých striech.

V minulosti verejnosťou nie príliš obľúbené ploché strechy sa v dnešnej dobe stávajú jedným zo základných prvkov modernej architektúry.
Systém Fatrafol- S  nám ponúka spoľahlivé  riešenia  s veľkou variabilitou ich prevedenia:

  1. Vegetačné strechy: predstavujú ekologicky aj esteticky najpreferovanejší variantom prevedenia plochej strechy, čo nám ponúka nový rozmer funkčného využitia strechy. Podľa typu a hrúbky vegetácie tak môžeme realizovať  extenzívnu, alebo intenzívnu strechu. Pre tento typ striech sú vhodné PVC fólie Fatrafol, ktoré majú tzv. FLL atest proti prerastaniu koreňov rastlín.
  2. Zaštrkované strechy: priťažovaciu vrstvu tvorí zásyp z riečneho štrku, čo taktiež predstavuje estetickú variantu prevedenia strechy s efektom predĺženej životnosti fólie. Štrkový zásyp takto poskytuje mechanickú ochranu fólie ako aj ochranu pred pôsobením UV žiarenia.
  3. Pochôdzne strechy a terasy: v prípade pochôdznej úpravy strechy alebo terasy je možné položiť priamo na hydroizolačnú fóliu betónovú dlažbu alebo drevený rošt na plastových terčoch. Táto varianta nám umožňuje spojenie kvalitnej  hydroizolácie striech a terás s ich širokým funkčným využitím.
  4. Mechanicky kotvené a lepené strechy: uplatnenie tohto prevedenia strechy je hlavne pri ľahkých strešných plášťoch a pri rekonštrukciách pôvodných, väčšinou asfaltových striech, kde nemožno položiť priťažovaciu vrstvu. Táto varianta nám umožňuje realizáciu spoľahlivej hydroizolácie pri minimálnom zaťažení konštrukcie na úrovni do 3 kg/ m2.

Kombináciou zaštrkovaných, vegetačných a dláždených striech a terás tak vieme vytvoriť dôležitú zložku architektonického a funkčného dotvorenia objektu.


2016 Fatraizolfa © All rights reserved