Vegetačné a priťažené strechy a terasy

V dnešnej dobe predstavujú najpreferovanejšiu variantu prevedenia plochej strechy.

V dnešnej dobe jedným z najpreferovanejších spôsobom stabilizácie povlakovej krytiny pred účinkami vetra je stabilizácia priťažením.

Priťažovaciu vrstvu tak zvyčajne tvorí zásyp z riečneho štrku alebo betónová dlažba  na terčoch alebo drevený rošt pri pochôdznej úprave. Ekologicky a esteticky je najpreferovanejším variantom je priťaženie striech vrstvou vegetácie, čo nám ponúka nový rozmer funkčného využitia strechy.

Podľa typu a hrúbky vegetácie tak môžeme realizovať  extenzívnu, alebo intenzívnu strechu. Kombináciou zaštrkovaných, vegetačných a dláždených striech a terás tak vieme vytvoriť dôležitú zložku architektonického a funkčného dotvorenia objektu. Pre tento typ striech sú vhodné PVC fólie Fatrafol, ktoré majú tzv. FLL atest proti prerastaniu koreňov rastlín.

  • mechanická ochrana a predĺženie životnosti hydroizolačnej vrstvy
  • pozitívny vplyv na teplo- technické a akustické parametre strechy
  • široké možnosti využitia strechy
  • náhrada zelene, zastavanej budovou
  • zlepšenie mikroklímy v okolí budovy
  • zníženie prietoku zrážkových vôd odvodňovacím systémom

Vegetačná strecha:

Vzorové konkrétne skladby nájdete v poradni
vegetačná strechaStrecha priťažená vrstvou štrku:
štrková strechaPochôdzna strecha s dlažbou na podložkách:
dlažba na terčoch

Vhodné produkty pre priťažené strechy


2016 Fatraizolfa © All rights reserved