Pochôdzna fólia a balkóny

Pre správnu funkciu balkónov a terás je nutná dlhodobo funkčná a spoľahlivá hydroizolačná vrstva.

V prípade, kedy nemožno  použiť  ako pochôdznu vrstvu balkónu napr. betónovú dlažbu či už zo statických, alebo  priestorových dôvodov, je možné v použitím špeciálnej fólie vytvoriť v jednej pracovnej operácii  súčasne hydroizoláciu aj pochôdznu vrstvu. Fólia vyrábaná v niekoľkých farebných variantách, je na hornom povrchu tvorená priestorovým dezénom a umožňuje priamy pohyb osôb bez nutnosti inštalácie ďalších  vrstiev.

Jedná sa tak o zaujímavú a ekonomickú variantu k štandardným riešeniam balkónov s pochôdznou  vrstvou z keramickej, alebo betónovej dlažby, dreveného roštu apod.. Túto fóliu je taktiež možné využiť k realizácii pochôdznych koridorov na strechách, umožňujúcim prístup k rôznym technologickým zariadeniam.

  • nízke zaťaženie nosnej konštrukcie
  • rýchla realizácia
  • zvýšená mechanická odolnosť
  • protišmykový dezén

Pochôdzna skladba balkónu:
balkony

Vhodné produkty pre pochôzne strechy a balkóny


2016 Fatraizolfa © All rights reserved