Mechanicky kotvené strechy

Je najbežnejší spôsob stabilizácie krytiny hlavne pre ľahké strešné konštrukcie a rekonštruované strechy

Stabilizácia povlakovej krytiny je realizovaná mechanickým kotvením k podkladu. Je to najbežnejší systém stabilizácie hlavne pre ľahké strešné konštrukcie a rekonštruované strechy, kde by statika konštrukcie neumožňovala použiť stabilizáciu priťažením.

Súčasťou systému je široký sortiment  kotviacich prvkov pre rôzne druhy podkladov.  Podmienkou použitia mechanického kotvenia je súdržný podklad, kde kotviace prvky dosahujú požadovanú  únosnosť.

Dôležitosť výberu vhodného  kotviaceho prvku  je treba venovať hlavne pri rekonštrukcii striech prevedením ťahovej skúšky, ktorá stanový vhodný kotviaci prvok pre konkrétnu strechu. Vykonanie ťahovej skúšky vieme zabezpečiť prostredníctvom našich regionálnych technikov.

  • nízke zaťaženie nosnej konštrukcie
  • rýchla a ekonomická realizácia
  • výhodné použitie  pri vysokých budovách a veľkých halách

Vhodné produkty pre kotvené strechy


2016 Fatraizolfa © All rights reserved