Nový produkt- Controfoil

Vodivá detekčná vrstva do skladby priťažených striech

Predstavujeme Vám nový produkt v našom sortimente-  vodivá detekčná fólia do skladby hlavne priťažených striech Controfoil.
Membrána určená pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou z fólie na báze mPVC. Vodivá vrstva zabezpečuje dokonalé podmienky pre vykonanie iskrovej skúšky. Používa sa v priťažených  jednoplášťových plochých strechách s klasickým poradím vrstiev a inštaluje sa priamo pod povlakovú krytinu. Pri skladbách so zateplením na báze EPS, môže slúžiť ako náhrada separačnej geotextílie.
obrazok od sutliaka
Prečo používať vodivú vrstvu CONTROFOIL?
Z hľadiska detekcie zatekania sa problém dotýka viac existujúcich striech ako striech nových. Bohužiaľ je nutné konštatovať, že problém zatekania nových striech vznika často už tesne po dokončení strechy. Najčastejšie dochádza k porušeniu izlácie na strechách, kde sa počas realizácie pohybuje viacero pracovníkov rôznych profesií.
,,Dôvodom porušenia krytiny je najčastejšie pohyb pracovníkov inej profesie, ktorí poškodia niekedy veľmi kvalitne a správne realizovanú povlakovú krytinu plochej strechy“
Riešením je odovzdanie strechy (po jej dokončení) vykonaním kontrolnej skúšky a vystavenie protokolu o celistvosti.

Kvalitná kontrola napr. pomocou iskrovej skúšky HVET si však vyžaduje zabezpečenie podmienok vo forme vodivého podkladu pod krytinou plochej strechy. V praxi sa však pod krytinou vodivá vrstva nenachádza (separačná geotextília, EPS polystyrén, minerálna vlna sú nevodivé materiály pre el. prúd).

Aký je princíp a dôvod používania vodivej vrstvy CONTROFOIL?
Na  nasledujúcich obrázkoch je vidieť dôvody a výhody pri vykonávaní iskrovej skúšky s použitím vodivej membrány CONTROFOIL. Pre správnu detekciu je mimoriadne dôležité, aby bola pod povlakovou krytinou vodivá vrstva a to predovšetkým ak je potrebná kontrola novej strechy bez predošlých príznakov zatekania.
Dostupnosť el. prúdu bez použitia a s použitím Controfoil- červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť elektrického prúdu pod izoláciou
fatrafol s a bez controfoil
Výhody použitia Controfoil:

  • vysokopresná a kvalitná kontrola celistvosti povlakovej krytiny s odhalením všetkých netesností
  • možnosť kontroly celistvosti ihneď po dokončení strechy, pred zaštrkovaním, resp. inštaláciou ďalších vrstiev nad povlakovú krytinu
  • protokol o skúške celistvosti pri odovzdaní strechy pred nástupom iných pracovníkov

Možnosti použitia v skladbe:
Nosná konštrukcia, parozábrana, zateplenie (EPS), Controfoil, hydroizolácia Fatrafol 810, ďalšie priťažovacie vrstvy
skladba controfoil
Ako správne zabudovať vodivú vrstvu CONTROFOIL?
Vodivá vrstva CONTROFOIL sa aplikuje na tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy priamo pod povlakovú krytinu na báze mPVC alebo TPO. Jej spojenie s klampiarskou konštrukciou oplechovania atiky a vzájomným preložením v spojoch v šírke 50 mm vytvára celoplošnú vodivú vrstvu.
zabudovanie controfoil
O dostupnosť a ceny fólie controfoil sa môžete informovať na našich pobočkách.

 

 

2016 Fatraizolfa © All rights reserved