Povrchová úprava sokla

Povrchová úpravy sokla budovy


Povrchové úpravy soklov budov z pohľadu ich priamej aplikácie na hydroizolačné povlaky z PVC-P fólií systému FATRAFOL-H.
Spôsob riešenia povrchovej úpravy sokla budovy na zvislú fóliu rieši aj technologický predpis FATRAFOL H(str 67 ).

V rámci potreby overenia reálnych možností technológie realizácie a trvanlivosti rôzných riešení soklových úprav aplikovaných priamo na hydroizolačné PVC-P fólie FATRAFOL, prípadne na separačnú netkanú textíliu, boli v roku 2014 realizované skúšky priamo u výrobcu a garanta systému FATRAFOL-H, spoločnosti Fatra, a.s.. Napriek relatívne krátkej doby od realizácie skúšiek je možné už dnes, s odstupom času, hodnotiť prvé výsledky skúšky a z nich vyvodiť závery.   viac… (pdf 2MB)

 

2016 Fatraizolfa © All rights reserved