Investor

Kontrola zrealizovaných izolácií so zápisom z kontroly izolácie

Použitím hydroizolačných systémov FATRAFOL si môžete byť istý, že ste si vybrali špičkové riešenia v oblasti hydroizolácií. Systémy FATRAFOLpreverené časom, každoročne miliónmi m2 izolačných konštrukcií a tisíckami spokojných zákazníkov.
Naša podpora je zameraná na oblasti výberu, špecifikácie a aplikácie hydroizolačných systémov FATRAFOL.

Firma FATRA IZOLFA a.s. dohliada na kvalitu vykonanej práce izolatérskych firiem. Na základe kontroly sú izolatérskym firmám vydávané osvedčenia pre prácu s hydroizolačnými fóliami FATRAFOL. Ak príde k poklesu kvality vykonávanej práce, izolatérskej firme môže byť odobraté osvedčenie. Prípadne ak „neveríte papieru“ a chcete poradiť niekoho nielen školeného ale ozaj  šikovného lokálneho na realizáciu strechy, kto dlhodobo dobre robí a absolvuje preškolenia,  určite sa nás opýtajte koho by sme Vám odporučili.

Investorom ponúkame kontrolu strechy priamo na stavbe s následným vystavením protokolu o vykonanej kontrole aj s fotodokumentáciou. Kontrola pre strechy kde je použitý FATRAFOL od nás je bezplatná. Kontrolou strechy a správnou realizáciou je podmienená predĺžená záruka na strešné fólie 10 rokov.
Ak Vám kontrolu izolácie FATRAFOL  neponúkol Váš dodávateľ izolácie, vyžiadajte si ju u nás sami a overte si či dodávané dielo spĺňa potrebné požiadavky a či je kvalitne realizované.

To že bol práve Váš dodávateľ preškolený na systémy FATRAFOL môžete overiť – vypýtajte si osvedčenie na realizáciu systémov FATRAFOL vydaný našou firmou FATRA IZOLFA, a.s. Certifikát firma získava na školení a pravidelnom preškolení v intervaloch každé 2 roky.
Po realizácii vieme zrealizovať iskrovú skúšku prípadne pri problémoch aj zhotoviť vlhkostnú mapu pre zistenie príčiny zatekania, alebo pre zistenie rozsahu nutnej výmeny mokrej (nefunkčnej) tepelnej izolácie (napr. pri zatekaní strechou haly) .

Základné pravidlá pri navrhovaní izolácií nájdete

Zvažujete na svojej streche Fotovoltaiku? Potom na Vašu strechu klaďte tie najvyššie nároky. Rozhodne myslite na vyššiu odolnosť a životnosť strechy a pýtajte sa na hrubšie fólie (kvalitná fotovoltika má predpokladanú účinnosť po 25 rokoch > 80%). Nezabúdajte na riešenie požiarnej bezpečnosti (BroofT3 -nešírenie požiaru strešnou konštrukciou), dostatočnú pevnosť podkladu, prípadne riešenie stabilizácie fotovoltiky na streche napr. systémom FATRAFAST. Fotovoltaika bude mať na Vašu nehnuteľnosť vplyv aj čo sa týka poistenia. A ako všetko aj fotovoltaika potrebuje údržbu preto zvážte použitie pochôdznej úpravy napr. FATRAFOL WALK.

Ak uvažujete dať strop z dreva rozhodne sa poraďte o správnej skladbe (správne zabudovanie dreva v skladbe dokáže výrazne ovplyvniť jeho rovnovážnu vlhkosť a životnosť (huby, plesne a hnitie dreva) teda aj životnosť a bezpečnosť vašej strechy a celej stavby. V prípade skladby s dreveným väzníkom alebo dreveným trámovým stropom odporúčame drevo zabudovať aby bolo dlhodobo suché (najlepšie v skladbe  interiéri pod parozábranou alebo v správne odvetranej skladbe). Kontaktujte našich technikov.

…   …   …   …   …

FATRA a.s. je v rámci Českej republiky najväčším výrobcom fólií z mäkčeného PVC a má dostatok skúseností s výrobou a použitím fólií, o čom svedčí napríklad dokázateľne prvá na svete plastovou fóliou izolovaná sypaná hrádza vodnej nádrže v Dobšinej, viac ako 8 miliónov m2 izolačných fólií použitých na prívodnom kanále a hrádzi vodného diela v Gabčíkove a viac než 5 miliónov m2 pre izolácie strešných plášťov. Na zabezpečenie ešte lepších služieb a kvality našich výrobkov kontrolujeme realizáciu systémov FATRAFOL a vybrané strechy systému FATRAFOL S aj po 6 a 10 rokoch.

Výhody hydroizolácií stavby izolačnými fóliami FATRAFOL
 • Veľmi kvalitné materiály FATRAFOL overené veľa rokmi vývoja a praxe.
 • Čistá montáž, rýchlosť pokládky, dobrá cena, životnosť
 • zvárané vodotesné spoje vysokej pevnosti s možnosťou ďalšieho poistenia zálievkou
 • FATRAFOL má vysokú pevnosť, prietažnosť a pružnosť
 • Vylúčenie mokrých procesov pri izolovaní a rizikových prác s plameňom
 • Realizácia prác možná takmer celoročne. (s výnimkou dažďa, sneženia a teplôt < -5°C. )
 • Priemyselne vyrábané pásy fólie so zaručenou jednotnou hrúbkou fólie v celej izolovanej ploche.
Špecifické výhody u strešných aplikácií:
 • jednovrstvová krytina FATRAFOL hr. do 2mm – priťaženie do 3,0 kg/m2 – nízka hmotnosť
 • FATRAFOL výborne odoláva UV žiareniu, chemicky agresívnym vplyvom ovzdušia, priemyselným exhaláciám, výluhom z betónu a iným látkam …
 • Výborná priepustnosť strešných hydroizolačných fólií FATRAFOL pre vodnú paru v porovnaní s inými systémami
 • FATRAFOL odolává prelietavému ohňu. Vieme vyskladať skladbu spĺňajúcu požiadavky  Broof T3 Croof T4 alebo Broof T1 pre strechy vystavené vonkajšiemu požiaru.
 • fólia FATRAFOL nevyžaduje počas doby svojej životnosti údržbu (nepotrebuje reflexné nátery, ani obnovovať nátery).
 • Fóliové systémy FATRAFOL výborne odolávajú prerastaniu koreňov sú vhodné pre „zelené“ vegetačné strechy
 • zanedbateľný vplyv kaluží a stojacej vody na životnosť fólií FATRAFOL
Špecifické výhody u izolácií spodných stavieb proti vode radónu a chemikáliám :
 • výrazne vyššia zaťažitelnosť fólií v tlaku (napr. viac ako 10-násobná ako pri asfaltových hydroizoláciách) u fólií nehrozí postupné vytláčanie hmoty tlakom stavby (dovolené napätie v tlaku napr. u oxidovaných asfaltov je len do 0,5 MPa. )
 • hydroizolácia je nezávislá (textíliou oddelená) od konštrukcie a pohyby konštrukcie sa neprenášajú do hydroizolácie
 • dlhá životnosť systémov – výborná odolnosť voči starnutiu (FATRAFOL si zachováva vlastnosti)
 • prieťažnosť používaných homogénnych fólií >300% bez porušenia
 • fólie FATRAFOL odolávajú hnilobným a rozkladným procesom, použitie na izolácie žúmp, silážnych žlabov …
 • systémy FATRAFOL odolávajú prerastaniu koreňov a pôsobeniu mikroorganizmov
 • výborne izoluje voči vode a nebezpečnému v pôde sa vyskutujúcemu radónu ( výrazne nížšia priepustnosť fólií vrátane spojov oproti iným používaným hydroizoláciám)
 • nízka priepustnosť metánu (použitie v špeciálnych izoláciách)

2016 Fatraizolfa © All rights reserved