Iskrové/ Vlhkostné Skúšky

 • Iskrová skúška
  • Za akých podmienok je možné vykonať iskrovú skúšku?
   • Na strechu musí byť umožnený prístup
   • doručiť objednávku s výmerou, dátumom realizácie strechy a so želaným dátumom iskrovej skúšky
   • povrch strechy musí byť kompletne suchý (ak nie, je potrebné zabezpečiť človeka, ktorý strechu vysuší stierkou)
   • na streche sa nesmú nachádzať prekážky (napr.: materiál z realizácie, blato, nánosy lístia…)
   • v prípade novostavby musí byť pri skúške prítomný minimálne realizátor strechy – z dôvodu opravy (odporúčané aby si priniesol Leister, fóliu, zabezpečil elektrinu atď …)
  • Kedy je iskrová skúška zdarma? (pri splnení všetkých podmienok):
   • Plocha strechy > 100m2 
   • na streche je Fatrafol aj Controfoil (v prípade spodnej izolácie stačí iba FATRAFOL)
   • strecha max 1 rok stará (bola realizovaná maximálne 12 mesiacov spätne)
   • každá strecha/izolácia len 1 bezplatná skúška (opakované meranie bude spoplatnené)
   • fólia aj controfoil musia byť zakúpené od firmy Fatra izolfa a.s.
  • Kedy je iskrová skúška spoplatnená?
   • Plocha strechy < 100m2 v akomkoľvek prípade (balkón, terasa, RD…)
   • na streche je FATRAFOL ale nie je Controfoil
   • nepripravená strecha (nevysušená strecha, blato, materiál z realizácie…) – prestoje pri skúške
   • strecha staršia ako 1 rok (nebola realizovaná v uplynulých 12 mesiacoch )
  • Ceny:
   • izolácie < 100m2  – cena 50€ / iskrenie
   • kde nie je Fatrafol 0,80€/m2 (> 100m2)
   • kde je fólia Fatrafol 0,50 €/m2 (> 100m2)
   • + doprava 0,60 €/km – osobné auto – Partizánske -> miesto iskrenia -> Partizánske (v prípade potreby jazdy dodávkou 0,80 €/km)
   • Prestoje  50 € / hod  (čakanie na vysušenie strechy, nevhodné podmienky, nedokončená strecha)
   • Nad 1000m2 cena individuálne
 • Vlhkostná skúška
  • Za akých podmienok je možné vykonať vlhkostnú skúšku?
   • Na strechu musí byť umožnený prístup
   • doručiť objednávku s výmerou, dátumom realizácie strechy a so želaným dátumom vlhkostnej skúšky
   • povrch strechy musí byť kompletne suchý (ak nie, je potrebné zabezpečiť človeka, ktorý strechu vysuší stierkou)
   • na streche sa nesmú nachádzať prekážky (napr.: materiál z realizácie, blato, nánosy lístia…)
   • v prípade novostavby musí byť pri skúške prítomný minimálne realizátor strechy – z dôvodu opravy (odporúčané aby si priniesol Leister, fóliu, zabezpečil elektrinu atď …)
  • Kedy je vlhkostná skúška zdarma?
   • keď sú viditeľné známky zatečenia
   • Plocha strechy > 100m2
   • na streche je Fatrafol
   • strecha max 1 rok stará (bola realizovaná maximálne 12 mesiacov spätne)
   • V prípade budúcej rekonštrukcie Fatrafolom > 100m2 vytvorenie vlhkostnej mapy priamo na mieste (vyznačenie sprejom priamo na strechu)
  • Kedy je vlhkostná skúška spoplatnená?
   • Plocha strechy < 100m2 v akomkoľvek prípade (balkón, terasa, RD…)
   • nepripravená strecha (nevysušená strecha, blato, materiál z realizácie…) – prestoje pri skúške
   • strecha staršia ako 1 rok (nebola realizovaná v uplynulých 12 mesiacoch )
  • Ceny:
   • izolácie < 100m2  – cena 50€ / meranie vlhkosti
   • kde nie je Fatrafol 0,50€/m2 (> 100m2)
   • kde je fólia Fatrafol 0,50 €/m2 (> 100m2)
   • + doprava 0,60 €/km – osobné auto – Partizánske -> miesto skúšky -> Partizánske (v prípade potreby jazdy dodávkou 0,80 €/km)
   • Prestoje  50 € / hod  (čakanie na vysušenie strechy, nevhodné podmienky, nedokončená strecha)
   • Nad 1000m2 cena individuálne

 

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky alebo chcete zistiť či máte nárok na skúšku zdarma vyplňte nasledujúci formulár.

V prípade že máte záujem o iskrovú skúšku alebo vlhkostnú mapu, je potrebné odoslať objednávku na
Martin Straka
+421 908 246 400
detekciafatra@gmail.com

2016 Fatraizolfa © All rights reserved