FATRAFOL a fotovoltaika

 Zvažujete (nevylučujete v budúcnosti)  na svojej streche Fotovoltaiku? 

Potom na Vašu strechu klaďte tie najvyššie nároky!

Záver :
Použite na svoju strechu FATRAFOL 810 -T3 min. hr. 1,8mm / lepšie hr.2mm.
– prípadne inú fóliu (lepené skladby FATRAFOL 807G ) tak aby skladba splnila BroofT3
Ak v skladbe potrebujete textíliu na oddelenie fólie od podkladu použite sklené rúno 120g/m2 ( je nehorľavé) .
prípadne podľa tabuľky v predpise FATRAFOL S.(ak potrebujete hrubšiu textíliu)
Použite radšej pevnejšiu tepelnú izoláciu – odporúčam min. ekvivalent EPS 150 príp. PIR (120kPa) .
+ Vyberte si toho najlepšieho izolatéra akého môžete aj pokladača fotovoltiky (riziko poškodenia).

 Usmernenie výrobcu ku strechám s Fotovoltaikou (PDF verzia) 

Myslite na životnosť, požiarnu bezpečnosť a aj statiku.
Rozhodne myslite na vyššiu odolnosť a životnosť strechy a pýtajte sa teda na hrubšie fólie (kvalitná fotovoltaika má predpokladanú účinnosť po 25 rokoch > 80%).

Strecha /fólia musí byť stabilizovaná voči vetru (plnohodnotne spravená strecha) najlepšie kotvená / alt zaštrkovaná, vegetačná a na ňu (až na dobre spravenú skontrolovanú plnohodnotnú strechu) môže ísť opatrne  fotovoltaika (jej hmotnosť FV sa nepočíta ako priťaženie fólie voči vetru)

Všeobecne nie je  výhodné inštalovať FATRAFAST (ani samotnú FV ) na krytiny, kde je už vizuálne zjavná degradácia fólie/ hydroizolácie (tu to ukáže aj zhoršená zvárateľnosť s FATRAFAST).

________________________________________________________________________________

Obšírnejšia – vysvetlenie odporúčaní

1 / my odporúčame robiť fotovoltaiku na nové strechy s fóliou väčšej hrúbky :

životnosť dobre spravenej strechy z FATRAFOLu hr 1,5mm je min. 25 rokov – (čo je často garancia 80% výkonu u výrobcu panelov) – takže strecha bude pravdepodobne potrebovať rekonštrukciu v čase kedy bude fotovoltaika ešte fungovať (rozobratie a zloženie je dosť drahé približujúce sa cene novej strechy/ niekedy aj prevyšujúce cenu opravy strechy )

FATRAFOL -odporúčame ku fotovoltaike jednoznačne hrubšiu fóliu min hr. 1,8mm lepšie 2mm a fóliu svetlej farby (kvôli prehrievaniu a odrážaniu časti slnečného žiarenia)

Životnosť najviac závisí od kvality vyhotovenia vrátane detailov a kotvenia, na základe doterajších skúseností a testov, životnosť samotnej fólie
pri správnej realizácii :  FATRAFOL 810 kotvený hr. 1,5mm  – min 25 rokov
– poskytovaná záruka na materiál 10 rokov
FATRAFOL 810 kotvený hr. 1,8mm  – min 30 rokov (fólia drahšia o 1,3€/m2 vs. 1,5mm )
– možná záruka na materiál >10 rokov na vyžiadanie
FATRAFOL 810 kotvený hr. 2,0mm  – min 33 rokov (fólia drahšia o 1,7€/m2 vs. 1,5mm )
FATRAFOL 810 kotvený hr. 2,4mm  – min 40 rokov (atyp- na objednávku)

životnosť strechy vie dnes najviac ovplyvniť izolatér /realizátor.
– nechajte si odporučiť (kontaktujte technika) a nechajte si strechu pred prevzatím skontrolovať  (kontrola je bezplatná) !

viac si pozrite v časti STRECHA -VÝBER KRYTINY

______________________________

2 / pred samotným položením FV odporúčame :

– kontrola stavu hydroizolácie, správnosti zrealizovania detailov a celého zrealizovania strechy – ak je to FATRAFOL vieme to pre našich zákazníkov spraviť my aj bezplatne
-kontrolu spojov aj celistvosti (vodotesnosti) celej strechy (iskrovú skúšku / impedančnú defektoskopiu/ … )
– napr. Martin Straka  +421 908 246 400 detekciafatra@gmail.com -pre našich zákazníkov za určitých podmienok aj bezplatne
– treba spraviť overenie –kompatibility profilov FATRAFAST kontrolu zvárania  (či profily budú držať o jestvujúcu fóliu) -od izolatéra + skúšobne prizvárať (vid montážny návod FATRAFAST)

– kontrola či je strecha zakotvená podľa kotevného plánu (ak sa plánuje použitie FATRAFAST a nebol spracovaný) tento vieme spracovať pre FATRAFOL aj bezplatne, lebo pozdĺž všetkých správne spravených kotevných radov by potom mali byť prizvárané profily FATRAFAST.

Možné riešenie stabilizácie fotovoltaiky na streche napr. systémom FATRAFAST.
______________________________

3./ Nezabúdajte na riešenie požiarnej bezpečnosti.

Položením FV panelov na strechu zvyšujete riziko požiaru a komplikujete prístup ku hasenej konštrukcii (panely bránia ochladzovaniu a tým viac udržiavajú požiar ) a pri hasení je väčší problém dostať hasivo priamo na samotnú hasenú strechu.
Odporúčam strechu robiť na Broof T3  – nešírenie požiaru strešným plášťom.
(ak sa nemýlim zatiaľ neexistuje pre fotovoltaiku nejaký požiarny predpis na SK ale odporúčame ako aj viaceré iné autority … napr. Stavebná fakulta, … 
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany – aj  https://appo.sk/   VO SVOJEJ SMERNICI ATN® 011 )
( Nielen táto smernica odporúča potom riešenie fotovoltaiky do blokov max 40x40m s dostatočnými odstupmi od seba  požiarne deliacich konštrukcií a iných konštrukcií ako napr. svetlíkov atď. )
Najčastejšou príčinou požiarov FV bola nesprávna inštalácia, nedostatočná údržba alebo poruchy zariadení (zdroj Konferencia IZOLACE 2024 ).
BroofT3 -nešírenie požiaru strešnou konštrukciou
(skladba spĺňajúca požiadavky Broof T3 -neprehorí do interiéru + ani nešíri po povrchu strechy požiar ďalej -počas normovaného požiaru po definovanú dobu 30 minút )
Pre splnenie požiadavky je potrebné použiť fóliu s retardérmi horenia typu T3  viď náš prepis   a typy fólie. (fólia drahšia o 0,25€/m2 vs T1 verzia)
Textíliu je najvhodnejšie nahradiť nehorľavým variantom sklenej rohože 120g/m2 -EVALITH.
Pri použití sklenej textílie je možné použiť aj izoláciu z EPS.
Výsledná skladba musí byt v súlade s protokolom zo skúšky BroofT3 (otestovanej – spálenej v skúšobni) – kontaktujte príslušného technika.
viac si pozrite v časti STRECHA -POŽIARNA ODOLNOSŤ 
______________________________

4./ Statika 

 Nezanedbateľný je vplyv priťaženia FV na konštrukciu  najmä v prípadoch priťaženia. (najčastejšie bet. dlaždicami a obrubníkmi.)
Priťaženie má veľký vplyv aj na deformáciu tepelnej izolácie alebo konštrukcie samotnej strechy (nielen priehyb a únosnosť nosnej  konštrukcie.) a môže byť zdrojom problémov najmä v prípade ostrejších hrán podložiek pod fotovoltaikou pri ich zabáraní do konštrukcie.
Upozorňujem že výrobcom deklarovaná pevnosť materiálu v tlaku je pružná (vratná) pevnosť pri 10% stlačení a ide o krátkodobú pevnosť  / nie pevnosť pri dlhodobom zaťažení teda pri 2% stlačení  (ktorá býva výrazne nižšia niekde na úrovni cca 1/5 deklarovanej krátkodobej pevnosti. napr. u EPS150S môže byť na úrovni cca3000kg/m2 t.j. 30kPa)
______________________________

5./ vplyv na hydroizoláciu

Výrazný môže byť negatívny vplyv na hydroizoláciu u nekompatibilných materiálov.
U mPVC FATRAFOL ! pozor nesmú sa používať podložky na báze gumy! majú výrazný negatívny vplyv na životnosť fólie -ide najmä o výrobky na báze recyklovanej gumy -lisované z granulátu .
Niektoré typy hydroizolácii môžu horšie znášať trvalé zaťaženie v tlaku (tečenie v lete alebo aj za studena) .
V priebehu životnosti sa časom ukázalo, že nárazy vetra môžu spôsobovať mikro-pohyby FV konštrukcie a časom môže dôjsť k nezanedbateľnému posunu celej FV konštrukcie. (môže dôjsť s posunutiu konštrukcie z podložiek a poškodeniu hydroizolácie)
Okrem toho treba ochrániť hydroizoláciu aj v čase skladovania FV na streche a aj pri jej inštalácii (veľký pohyb neodborných osôb/ktorí nie sú zainteresovaný do ochrany hydroizolácie ale len na rýchle položenie FV …) .
NIE!  recyklovaná guma (lysovaná z granulátu) u mPVC -negatívny chemický vplyv na HI !
-nevhodné sú aj EPDM podložky s hydroizolácie EPDM (väčšina má negatívny vplyv na mPVC)
-žiadajte prípadne prehlásenie dodávateľa/výrobcu podložiek, že podložka nemá vplyv na migráciu zmäkčovadiel.
odporúčame dostatočnú separáciu podľa tabuľky v predpise FATRAFOL S.
recyklovana guma NIE
NIE ! nepodložené podpery FV- riziko mechanického poškodenia a zabárania nepodlozene
NIE ! ostré hrany podkladnej konštrukcie -poškodenie je otázkou časuostre hrany
______________________________

6./ iné požiadavky

Fotovoltaika bude mať pravdepodobne na Vašu nehnuteľnosť vplyv aj čo sa týka poistenia, lebo zvyšujete hodnotu nehnuteľnosti a zároveň zvyšujete riziko poškodenia aj požiaru.
Odporúčam kontaktovať vašu poisťovňu či má nejaké podmienky pre FV prípadne či Vám  vedia dať zľavu ak nejaké splníte, PRÍPADNE ČI SÚ PODMIENKY KTORÉ MUSÍTE SPLNIŤ ABY VÁS POISTILI.
(napr. u klientov americkej poisťovne FM GLOBAL  viď ich smernice )
______________________________
A ako všetko tak aj fotovoltaika potrebuje údržbu, preto zvážte použitie pochôdznej úpravy napr. FATRAFOL WALK.
Zároveň je vhodné zabezpečiť trvalý prístup na strechu  (schodiská, rebríky, pochôdzne chodníčky) kvôli opravám a údržbe.
 Fatrawalk
______________________________
– Rozmiestnenie fotovoltaiky by malo rešpektovať konštrukciu strechy – vpuste by aj podľa strechárskej normy mali byt trvale prístupné kontrole a čisteniu. Systém panelov by nemal brániť plynulému odtoku vody zo strechy.
– Strechy s atikou po obvode by mali mať vhodne umiestnené a nadimenzované poistné odvodnenie (poistné prepady atď…).
– Pamätať na bezpečnosť pri kontrolách a údržbe strechy aj fotovoltaického systému (individuálne= kotevné body alebo kolektívne = zábradlie ochranné opatrenia proti pádu osôb zo strechy).

2016 Fatraizolfa © All rights reserved