Systém Fatrafol ponúka prakticky neobmedzené možnosti pri izolácii striech a spodných stavieb.

Hydroizolačnou fóliou Fatrafol bolo na Slovensku pokrytých tisíce projektov. Aj to svedčí o jej kvalite.


Hydroizolačný systém FATRAFOL na báze fólií z mPVC a TPO je určený pre vytvorenie povlakovej krytiny striech a hydroizolácie spodných stavieb. Uplatnenie nachádza na všetkých typoch objektov od rodinného domu cez rozsiahle bytové, polyfunkčné až po priemyselné objekty. Je vhodný pre široké spektrum konštrukčných variant striech- striech plochých, šikmých, jednoplášťových, dvojplášťových, pre strechy mechanicky kotvené, lepené, alebo priťažené a vegetačné strechy a terasy. U spodných stavieb je to izolácia proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode i radónu.
Kvalita hydroizolačných fólií Fatrafol už bola na Slovensku preverená praxou počas dlhoročnej histórie ich aplikácie. Dôkazom toho je aj fakt, že na Slovensku bolo už predaných a inštalovaných viac ako 15 miliónov metrov štvorcových strešnej fólie Fatrafol.

Výhody systému Fatrafol:
– ucelený hydroizolačný systém vrátane všetkých doplnkov
– dlhodobá životnosť
– jednoduché a variabilné opracovanie detailov
– vysoká priepustnosť pre vodné pary
– odolnosť voči prerastaniu koreňov
– vynikajúca zvariteľnosť aj po uplynutí času
– minimálne priťaženie nosnej konštrukcie
– možnosť rozšírenej záruky na 10 rokov
Zahorske sady
Izolácie striech:
V minulosti verejnosťou nie príliš obľúbené ploché strechy sa v dnešnej dobe stávajú jedným zo základných prvkov modernej architektúry. Či už sa jedná o veľké bytové komplexy, nákupné centrá, rôzne polyfunkčné objekty je to práve plochá strecha, ktorá predstavuje významný prvok nadčasového dizajnu a moderného vzhľadu. Systém Fatrafol nám ponúka spoľahlivé riešenia s veľkou variabilitou ich prevedenia:
1. Vegetačné strechy: predstavujú ekologicky aj esteticky najpreferovanejší variantom prevedenia plochej strechy, čo nám ponúka nový rozmer funkčného využitia strechy. Podľa typu a hrúbky vegetácie tak môžeme realizovať extenzívnu, alebo intenzívnu strechu. Pre tento typ striech sú vhodné PVC fólie Fatrafol, ktoré majú tzv. FLL atest proti prerastaniu koreňov rastlín.
IMG_6725
2. Zaštrkované strechy: priťažovaciu vrstvu tvorí zásyp z riečneho štrku, čo taktiež predstavuje estetickú variantu prevedenia strechy s efektom predĺženej životnosti fólie. Štrkový zásyp takto poskytuje mechanickú ochranu fólie ako aj ochranu pred pôsobením UV žiarenia.
3. Pochôdzne strechy a terasy: v prípade pochôdznej úpravy strechy alebo terasy je možné položiť priamo na hydroizolačnú fóliu betónovú dlažbu alebo drevený rošt na plastových terčoch. Táto varianta nám umožňuje spojenie kvalitnej hydroizolácie striech a terás s ich širokým funkčným využitím.
4. Mechanicky kotvené a lepené strechy: uplatnenie tohto prevedenia strechy je hlavne pri ľahkých strešných plášťoch a pri rekonštrukciách pôvodných, väčšinou asfaltových striech, kde nemožno položiť priťažovaciu vrstvu. Táto varianta nám umožňuje realizáciu spoľahlivej hydroizolácie pri minimálnom zaťažení konštrukcie na úrovni do 3 kg/ m2.
Kombináciou zaštrkovaných, vegetačných a dláždených striech a terás tak vieme vytvoriť dôležitú zložku architektonického a funkčného dotvorenia objektu.

Izolácie spodných stavieb:
Hydroizolácia spodnej stavby je pri akomkoľvek hydrofyzikálnom namáhaní kľúčová pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy je hydroizolácia spodnej stavby po svojom dokončení neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná, preto je dôležité jej venovať veľkú pozornosť.
Zemné fólie Fatrafol je možné použiť na izoláciu objektu proti zemnej vlhkosti, ale aj tlakovej vode. Všetky fólie zemného systému Fatrafol- H plnia aj funkciu účinnej protiradónovej bariéry. Ďalej v sortimente fólií sa nachádzajú aj špeciálne fólie vhodné ako izolácia proti rôznym chemickým látkam.
spodna izolacia Fatrafol 803

Novinka v našom sortimente: Hydroizolačné asfaltové pásy
logo_Fatrabit 1
Fatrabit predstavuje hydroizolačný systém na báze modifikovaných asfaltových pásov prvotriednej kvality a dlhodobej životnosti. Ich jedinečné vlastnosti sú výsledkom modifikácie kvalitnej asfaltovej zmesi polymérmi maximálnej kvality. Pásy Fatrabit sú dostupné v rôznych modifikáciach označených ako APP (ataktický polypropylén) a APAO (amorfný poly-alfa-olefín) , pričom APAO predstavuje najvyšší stupeň modifikácie, ktorý je možné u asfaltu dosiahnuť. Práve táto modifikácia zvyšuje odolnosť proti tečeniu asfaltovej zmesi na úroveň až 140 °C. Kvalitná modifikácia je predpokladom mimoriadne dlhej životnosti materiálu a dodáva mu priaznivé vlastnosti. Vyznačujú sa svojou vynikajúcou flexibilitou pri nízkych teplotách, nadpriemerným rozsahom plasticity, vysokou priľnavosťou a odolnosťou voči UV žiareniu. Sú vhodné do tých najnáročnejších aplikácii. Svoje použitie nachádzajú všade tam, kde sú kladené tie najvyššie nároky na kvalitu, ľahkú spracovateľnosť a dlhú životnosť.

2016 Fatraizolfa © All rights reserved