Zaujímavá realizácia „Lietajúci dom“

Ďalší zo zaujímavých projektov zastrešený Fatrafolom

Limity, vyplývajúce z pozemku, občas inšpirujú k tým najzaujímavejším architektonickým riešeniam. Platí to aj pre nízkoenergetický rodinný dom vo svahu, ktorý už stihol získať prezývku „Lietajúci dom“.

dom-vo-svahu-nizkoenergeticky-e resized

Počiatočný stav a vízia

Východiskom pre vznik tohoto projektu bola vízia architekta, zakladateľa ateliéru Greenstudio- Ing. Arch. Martina Duchoňa postaviť domov pre štyri osoby, ktorý bude rešpektovať prírodu na úzkom, mierne sa zvažujúcom pozemku v na záplavovom území. Z južnej strany je pozemok ohraničený ramenom Dunaja, zo severnej rušnou cestnou komunikáciou, pričom výhodou je orientácia pozemku smerom na juh a najmä lokalita s unikátnym výhľadom. Tá sa nachádza blízko centra, no zároveň je v tesnej blízkosti prírody.
Z týchto premís sa nakoniec zrodila objemovo umiernená, no pritom odvážna stavba. Nakoľko sa jedná o dom vo svahu, obytnú časť tvorí jednoduchý pozdĺžny bungalov, umiestnený na šiestich nadzemných pilieroch. Stavba tak zbytočne nezaberá priestor záhrady a obyvatelia sú zároveň chránení pred prípadnou povodňou. Hlavným charakteristickým rysom je predsunutá južná časť s terasou, ktorá spočíva na 12 metrovej konzole. Obyvateľov domu približuje ešte viac k prírode a zároveň im poskytuje unikátny výhľad, ktorý sa premieta do celého interiéru. Viac inofmácii o tomto projekte sa môžete dozvedieť v článku s videom.

Ako množstvo iných zaujímavých projektov, aj tento je zastrešený hydroizolačnou fóliou Fatrafol, preto Vám prinášame stručný popis relizácie strešného súvrstvia.
1. Parozábrana:
V strešnej izolácii môže dôjsť ku kondenzácii vodných pár, ktoré by mohli preniknúť do interiéru. Preto je súčasťou každej zateplenej strešnej konštrukcie vrstva parozábrany, ktorá je umiestnená vždy pod vrstvou tepelnej izolácie. Existujú rôzne formy parozábran- napr. asfaltové pásy, alebo PE fólia. Keďže hydroizolácia je na streche stabilizovaná kotvením, rozhodli sme sa použiť asfaltové pásy, ktoré sme vytiahli až na atiku.
1 realizacia parozabrany na OSB dosky
2. Tepelná izolácia:
Nasledovala strešná tepelná izolácia z bieleho polystyrénu ISOVER EPS 150S v dvoch vrstvách s celkovou hrúbkou 40 cm. V tejto fáze sme osadili aj dažďové vpuste a odtokový žľab. Komín sme od polystyrénu oddelili vrstvou sklenenej vaty, ktorá je nehorľavá.
3 tepelna izolacia strechy a nehorlava izolacia okolo komina 4 tepelna izolacia strechy
3. Separačná vrstva:
Tepelnú izoláciu sme pokryli separačnou polypropylénovou geotextíliou Tipptex, ktorá sa vyznačuje vynikajúcou pevnosťou a nedochádza k jej namotávaniu na vrták. Tvorí  takseparačnú vrstvu, ktorá oddeľuje vnútornú tepelnú izoláciu od povrchovej hydroizolácie. Styky medzi jednotlivými pásmi geotextílie sa k sebe pritavili.  Rohy popri atike prekrývajú viplanylové profily z poplastovaného plechu.
5 ukoncenie tepelnej izolacie pri atyke 6 ochranna geotextilia pod stresnu hydroizolaciu fatrafol
4. Hydroizolačná fólia:
Vrchnú vrstvu tvorí  hydroizolačná fólia Fatrafol 810 na báze mPVC v tmavošedej farbe, ktorá jevytiahnutá až na atiku prizváraním o odkvapový profil z poplastovaného plechu.  Hydroizolačná fólia je stabilizovaná mechanickým kotvením, pričom boli použité kotviace prvky do betónu v kombinácii s teleskopmi, ktoré umožňujú spoľahlivo kotviť aj cez 400 mm tepelnej izolácie. Dutiny kotiev sme vyplnili polystyrénom, čím sme minimalizovali bodové tepelné mosty.  Miesta, kde sa jednotlivé pásy prekrývali, sme zatavili a po ihlovej skúške aj poistili zálievkovou hmotou.
7 kotvenie hydroizolacie 8 vypln kotvenia EPS
9 hydroizolacia atyk
Realizácia strechy prebiehala aj pod dohľadom technika z Fatra Izolfa a.s., pričom po kontrole strechy bola udelená 10 ročná záruka na materiál. Tieto kontroly realizujeme bezplatne v rámci celej Slovenskej republiky s cieľom dohliadať na kvalitu montáže našich hydroizolačných fólii.
Tu si môžete pozrieť krátke video z realizácie tejto strechy:

 


2016 Fatraizolfa © All rights reserved