Lepené strechy

Pre použitie stabilizácie fólie lepením je vyžadovaná dobrá rovinnosť podkladovej konštrukcie a špecifické podmienky počas aplikácie.

Lepenie fólií Fatrafol k podkladu je alternatívou k mechanickému kotveniu alebo priťaženiu. Svoje  opodstatnenie  má hlavne v prípadoch, keď do podkladu nie je možné z rôznych dôvodov fóliu kotviť alebo ju stabilizovať priťažením.

Dôvody môžu byť funkčné, napr. z hľadiska prevádzky vo vnútri budovy, alebo z hľadiska druhu či kvality podkladu, ale aj estetické, napr. kvôli eliminácii viditeľných kotiev na spodnej strane kotevnej vrstvy atď.

Na lepenie sa používajú fólie s nakašírovanou PES textíliou na spodnej strane. Pre použitie stabilizácie fólie lepením je vyžadovaná dobrá rovinnosť podkladovej konštrukcie a špecifické počasie počas aplikácie.

  • nízke zaťaženie nosnej konštrukcie
  • rýchla realizácia
  • realizácia bez vŕtania do nosnej konštrukcie
  • estetické prevedenie

Vhodné produkty pre lepené strechy

Fatrafol 807/V
Fatrafol 807
Fatrafol 804- detailová fólia

Doporučené lepidlá:
Soudaltherm Roof 170– lepenie fólie k podkladu
Soudaltherm Roof 330– lepenie tepelnej izolácie k podkladu


2016 Fatraizolfa © All rights reserved