Na stiahnutie

Katalóg referencií (český)

Konštrukčno- technologické predpisy:
Konštrukčný a technologický predpis- FATRAFOL- S (strešný)
Konštrukčný a technologický predpis- FATRAFOL- H (spodná stavba)
Súčiniteľ priepustnosti radónu- zemné fólie

Manuál na montáž strešných hydroizolačných fólii:
Inštalačný manuál FATRAFOL-S

Detaily:
Detaily Fatrafol- S – strešné
Detaily Fatrafol- S – verzia 3D
Detaily Fatrafol- H – spodná stavba

Konštrukčné predpisy jazierka:
Konštrukčný predpis Fatrafol- A -textová časť
Konštrukčný predpis Fatrafol- A – detaily

Technické dokumenty k jednotlivým produktom:

Doplnkové materiály (parozábrana, textília, plechy ...)

FATRAFAST -profil na kotvenie FOTOVOLTAIKY:
FATRAFAST_leták A4
FATRAFAST technický list
FATRAFAST vyhlásenie o parametroch
Pokyny_pre_aplikáciu_profilu_FATRAFAST
FATRAWALK – pochôdzne dlaždice:
FATRAFOL WALK 600 dlaždice-_leták
Fatrafol WALK 600 technický list
FATRAFOL WALK 600 vyhlásenie o parametroch
Parozábrana:
Vyhlásenie o parametroch FATRAPAR
Vodivá separačná fólia Controfoil:
Controfoil BLUE TEX- technický list
Controfoil blue (starší) – technický list
Controfoil blue- montážny návod
Geotextília Tipptex PP:
Tipptex 150 g/m2- technický list
Tipptex 150 g/m2- vyhlásenie o parametroch
Tipptex 200 g/m2- technický list
Tipptex 200 g/m2- vyhlásenie o parametroch
Tipptex 300 g/m2- technický list
Tipptex 300 g/m2- vyhlásenie o parametroch
Tipptex 500g/m2- technický list
Tipptex 500 g/m2- vyhlásenie o parametroch
Sklená textília :
Sklené rúno 120g/m2
Geotextília Dachtex PS:
Dachtex 400 g/m2- technický list
Dachtex 500 g/m2- technický list
Poplastovaný plech:
Technický list FATRANYL
Vyhlásenie o parametroch FATRANYL
Nopové fólie:
Fatradren- prehlásenie o zhode
Fatradren- rozmerový list
Lithoplast dren- technický list
Kotviace systémy
ETA certifikát SFS
ETA certifikát Eurofast
Vpuste a doplnky Topwet
Technické listy a dokumentácia
Vpuste mäkké:
Deklarácia (výrobok nevyžaduje certifikáciu )
Zálievka Z01 a riedidlo 494:

Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Protokol o overení parametrov
Polyuretánový tmel Fatrapur:
Technický list
Bezpečnostný list

2016 Fatraizolfa © All rights reserved