Na stiahnutie

FATRAFOL katalóg- prehľad fólií a príslušenstva
Katalóg referencií (český)

Konštrukčno- technologické predpisy:
Konštrukčný a technologický predpis- FATRAFOL- S (strešný)
Konštrukčný a technologický predpis- FATRAFOL- H (spodná stavba)
Súčiniteľ priepustnosti radónu- zemné fólie
Manuál na montáž strešných hydroizolačných fólii:
Inštalačný manuál FATRAFOL-S
Detaily:
Detaily Fatrafol- S – strešné

Detaily Fatrafol- S – verzia 3D
Detaily Fatrafol- H – spodná stavba

Konštrukčné predpisy jazierka:
Konštrukčný predpis Fatrafol- A -textová časť
Konštrukčný predpis Fatrafol- A – detaily

Technické dokumenty k jednotlivým produktom:

2016 Fatraizolfa © All rights reserved