Školenia certifikáty

Školenie FATRAFOL a FATRABIT

Pripravujeme pravidelné školenia pre nových záujemcov o realizáciu hydroizolačného systému Fatrafol.
Všetky naše školenia obsahujú teoretickú aj praktickú prípravu pre aplikáciu hydroizolačného systému, ktorá je spojená s ďalšou praktickou podporou pri Vašich realizáciach prostredníctvom našich technikov. O kvalite našich školení svedčí aj množstvo úspešných realizácii systému Fatrafol na Slovensku.

Viac informácii o jednotlivých školeniach:

Školenie je určené pre tých, ktorí ešte nemajú platné osvedčenie na montáž systému Fatrafol.
Zoznámime Vás s legislatívnymi požiadavkami, materiálovým riešením, aj s princípmi riešenia izolácií, vrátane detailov.
Získané teoretické vedomosti si overíte aj prakticky zváraním v ploche, aj na pripravených detailoch.
Absolvent školenia je schopný samostatne realizovať strešné alebo izolácie spodných stavieb FATRAFOL.

Len na základe nášho zaškolenia vám nezapíšu na obchodnom registri že ste izolatér (izolatér je viazaná živnosť = viazaná na vzdelanie viď stránku ministerstva vnútra)

Miesto školenia: Partizánske
Cena školenia: 166 EUR /osobu s DPH (cena aj so stravou)
– poplatok za školenie je potrebné uhradiť v hotovosti pred jeho začatím

Dátumy konania školení :  streda 1.7.2020 8:00
– reštaurácia Unišport Partizánske
Prihláška školenie 2020 náhradný termín

V prípade záujmu o školenie prosím kontaktujte svojho regionálneho technika, alebo zašlite vyplnenú prihlášku na adresu: kovac.izolfa@gmail.com

salla prakt 1 modelizolfa-certifikat

Preškolenia sa uskutočňujú  vždy po jednotlivých regiónoch každé dva roky a
sú určené pre osoby ktoré už majú osvedčenie pre montáž Fatrafolu.
Predmetom preškolenia je poukázanie na novinky, najčastejšie nedostatky v aplikácii izolačných systémov Fatrafol a ich odstránenie.
Najbližší termín preškolenia bude február 2022.
Cena školenia: bezplatne
Dĺžka: 1/2 deň
Skolenie fatra izolfa Skolenie fatrafol 1

2016 Fatraizolfa © All rights reserved