Investor

Kontrola zrealizovaných izolácií so zápisom z kontroly izolácie

Použitím hydroizolačných systémov FATRAFOL si môžete byť istý, že ste si vybrali špičkové riešenia v oblasti hydroizolácií. Systémy FATRAFOLpreverené časom, každoročne miliónmi m2 izolačných konštrukcií a tisíckami spokojných zákazníkov.
Naša podpora je zameraná na oblasti výberu, špecifikácie a aplikácie hydroizolačných systémov FATRAFOL.

Firma FATRA IZOLFA a.s. dohliada na kvalitu vykonanej práce izolatérskych firiem. Na základe kontroly sú izolatérskym firmám vydávané osvedčenia pre prácu s hydroizolačnými fóliami FATRAFOL. Ak príde k poklesu kvality vykonávanej práce, izolatérskej firme môže byť odobraté osvedčenie. Prípadne ak „neveríte papieru“ a chcete poradiť niekoho nielen školeného ale ozaj  šikovného lokálneho na realizáciu strechy, kto dlhodobo dobre robí a absolvuje preškolenia,  určite sa nás opýtajte koho by sme Vám odporučili.

Investorom ponúkame kontrolu strechy priamo na stavbe s následným vystavením protokolu o vykonanej kontrole aj s fotodokumentáciou. Kontrola pre strechy kde je použitý FATRAFOL od nás je bezplatná. Kontrolou strechy a správnou realizáciou je podmienená predĺžená záruka na strešné fólie 10 rokov.
Ak Vám kontrolu izolácie FATRAFOL  neponúkol Váš dodávateľ izolácie, vyžiadajte si ju u nás sami a overte si či dodávané dielo spĺňa potrebné požiadavky a či je kvalitne realizované.

To že bol práve Váš dodávateľ preškolený na systémy FATRAFOL môžete overiť – vypýtajte si osvedčenie na realizáciu systémov FATRAFOL vydaný našou firmou FATRA IZOLFA, a.s. Certifikát firma získava na školení a pravidelnom preškolení v intervaloch každé 2 roky.

Základné pravidlá pri navrhovaní izolácií nájdete

Zvažujete na svojej streche Fotovoltaiku? Potom na Vašu strechu klaďte tie najvyššie nároky. Rozhodne myslite na vyššiu odolnosť a životnosť strechy a pýtajte sa na hrubšie fólie (kvalitná fotovoltika má predpokladanú účinnosť po 25 rokoch > 80%). Nezabúdajte na riešenie požiarnej bezpečnosti (BroofT3 -nešírenie požiaru strešnou konštrukciou), dostatočnú pevnosť podkladu, prípadne riešenie stabilizácie fotovoltiky na streche napr. systémom FATRAFAST. Fotovoltaika bude mať na Vašu nehnuteľnosť vplyv aj čo sa týka poistenia. A ako všetko aj fotovoltaika potrebuje údržbu preto zvážte použitie pochôdznej úpravy napr. FATRAFOL WALK.

Ak uvažujete dať strop z dreva rozhodne sa poraďte o správnej skladbe (správne zabudovanie dreva v skladbe dokáže výrazne ovplyvniť jeho rovnovážnu vlhkosť a životnosť (huby, plesne). V prípade skladby s dreveným väzníkom alebo dreveným trámovým stropom odporúčame drevo zabudovať aby bolo dlhodobo suché (najlepšie v skladbe  interiéri pod parozábranou alebo v správne odvetranej skladbe). Kontaktujte našich technikov.

…   …   …   …   …

FATRA a.s. je v rámci Českej republiky najväčším výrobcom fólií z mäkčeného PVC a má dostatok skúseností s výrobou a použitím fólií, o čom svedčí napríklad dokázateľne prvá na svete plastovou fóliou izolovaná sypaná hrádza vodnej nádrže v Dobšinej, viac ako 8 miliónov m2 izolačných fólií použitých na prívodnom kanále a hrádzi vodného diela v Gabčíkove a viac než 5 miliónov m2 pre izolácie strešných plášťov. Na zabezpečenie ešte lepších služieb a kvality našich výrobkov kontrolujeme realizáciu systémov FATRAFOL a vybrané strechy systému FATRAFOL S aj po 6 a 10 rokoch.

Výhody hydroizolácií stavby izolačnými fóliami FATRAFOL
 • Veľmi kvalitné materiály FATRAFOL overené veľa rokmi vývoja a praxe.
 • Čistá montáž, rýchlosť pokládky, dobrá cena, životnosť
 • zvárané vodotesné spoje vysokej pevnosti s možnosťou ďalšieho poistenia zálievkou
 • FATRAFOL má vysokú pevnosť, prietažnosť a pružnosť
 • Vylúčenie mokrých procesov pri izolovaní a rizikových prác s plameňom
 • Realizácia prác možná takmer celoročne. (s výnimkou dažďa, sneženia a teplôt < -5°C. )
 • Priemyselne vyrábané pásy fólie so zaručenou jednotnou hrúbkou fólie v celej izolovanej ploche.
Špecifické výhody u strešných aplikácií:
 • jednovrstvová krytina FATRAFOL hr. do 2mm – priťaženie do 3,0 kg/m2 – nízka hmotnosť
 • FATRAFOL výborne odoláva UV žiareniu, chemicky agresívnym vplyvom ovzdušia, priemyselným exhaláciám, výluhom z betónu a iným látkam …
 • Výborná priepustnosť strešných hydroizolačných fólií FATRAFOL pre vodnú paru v porovnaní s inými systémami
 • FATRAFOL odolává prelietavému ohňu. Spĺňa požiadavky Croof T4 pre strechy vystavené vonkajšiemu plameňu.
 • FATRAFOL nevyžaduje počas doby svojej životnosti údržbu (nepotrebuje reflexné nátery, ani obnovovať nátery).
 • Fóliové systémy FATRAFOL výborne odolávajú prerastaniu koreňov sú vhodné pre „zelené“ vegetačné strechy
Špecifické výhody u izolácií spodných stavieb proti vode radónu a chemikáliám :
 • výrazne vyššia zaťažitelnosť fólií v tlaku (napr. viac ako 10-násobná ako pri asfaltových hydroizoláciách) u fólií nehrozí postupné vytláčanie hmoty tlakom stavby (dovolené napätie v tlaku napr. u oxidovaných asfaltov je len do 0,5 MPa. )
 • hydroizolácia je nezávislá (textíliou oddelená) od konštrukcie a pohyby konštrukcie sa neprenášajú do hydroizolácie
 • dlhá životnosť systémov – výborná odolnosť voči starnutiu (FATRAFOL si zachováva vlastnosti)
 • prieťažnosť používaných homogénnych fólií >300% bez porušenia
 • fólie FATRAFOL odolávajú hnilobným a rozkladným procesom, použitie na izolácie žúmp, silážnych žlabov …
 • systémy FATRAFOL odolávajú prerastaniu koreňov a pôsobeniu mikroorganizmov
 • výborne izoluje voči vode a nebezpečnému v pôde sa vyskutujúcemu radónu ( výrazne nížšia priepustnosť fólií vrátane spojov oproti iným používaným hydroizoláciám)
 • nízka priepustnosť metánu (použitie v špeciálnych izoláciách)

2016 Fatraizolfa © All rights reserved