Bratislavský, Trnavský kraj

Sklad a pobočka Bratislava

Kontakt

SKLAD A OBJEDNÁVKY:
p. Duchovič a Laták
0905 723 780
skladfatraBA@gmail.com

Adresa:
Staré ihrisko III
831 02 Bratislava 3

odborný technik BA kraj:
Ing. Oliver Hajtman 
0908 214 822
technikfatraBA@gmail.com

odborný technik TT kraj:
Ing. Pavol Krajčovič
0917 411 198
technikfatraTT@gmail.com

2016 Fatraizolfa © All rights reserved