Spodné stavby

FATRABIT APP

Hydroizolačný pás APP modifikovaný s nosnou vložkou zo stabilizovaného PES s jemnozrnným pieskovým posypom na hornej strane a zo spodnej strany opatrený ľahko spáliteľnou PE fóliou.

 • asfaltované pásy Typu T  podľa EN 13969 proti vlhkosti pre strešné hydroizolácie vrátane asfaltovaných podkladových pásov spodných časti budov proti vlhkosti a tlakovej vode (v 2 vrstvách).

Aplikuje sa ako natavením plameňom na vhodne upravený podklad (napenetrovaný, …).
Neobsahuje nebezpečné látky ako azbest alebo uhoľný decht.
Tieto pásy sú určené do hydroizolačných súvrství podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti, proti stekajúcej vode aj proti tlakovej vode.

 • majú pomerne vysokú pevnosť (tržné zaťaženie)
 • veľmi výbornú prietažnosť (plastického charakteru =po natiahnutí majú iba minimálne zmraštenie).

APP modifikované asfalty (Ataktický PolyPropylén)
– majú vynikajúcu odolnosť voči UV žiareniu
– vzhľadom k vysokému bodu mäknutia možno pásy optimálne použiť na oslnené plochy šikmých či zvislých častí stavieb
– pásy sa veľmi dobre spracovávajú pri vysokých teplotách, pri natavovaní zostávajú dlho stabilné – zimné zmesi sa preto upravujú
– asfaltové pásy z APP asfaltu vykazujú v porovnaní s inými modifikáciami všeobecne o niečo väčšiu tuhosť – sú odolnejšie proti prepichnutiu

Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu > +5° C. Počas chladného obdobia (medzná hodnota je teplota pri spracovaní) pred spracovaním temperujte v krytých priestoroch pri teplote najmenej +10)°C po dobu najmenej 12 hodín. Veľkosť priečnych spojov 150 mm (min. 120 mm) a pozdĺžnych spojov – presahov 120 mm (min. 100 mm).
Odpad zo stavby sa môže spracovať spoločne s domácim odpadom – kód odpadu 170302 “Asfaltové zmesi bez dechtu“

 

Technický list
Vyhlásenie o parametroch

Katalóg Fatrabit  pdf – 8 MB

za_01_zat

 1. Penetračný náter Primer S (alt PrimerW)
 2. APP-5 FATRABIT 3,0mm
 3. Ochranná vrstva – nopová fólia
 4. Separačná vstva – textília TIPPTEX B300Fso

 1. Penetračný náter Primer S (alt PrimerW)
 2. APP-5 FATRABIT 3,0mm
 3. Zateplenie a ochranná vrstva
 4. Ochranná vrstva – nopová fólia
 5. Separačná vstva – textília TIPPTEX B300F

2016 Fatraizolfa © All rights reserved