Ekoplast 806

Vhodná na izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu

Ekoplast 806

Vhodná na izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu Ekoplast 806

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC s  odolnosťou proti ropným látkam vhodná na izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu.  Ďalej sa používa k izolácii manipulačných plôch, havarijných nádrží a dočasných odkladisiek ropných látok.
EKOPLAST 806- produktový list a informácie

  • Fólia je homogénna, tj. bez výstužnej mriežky
  • Vysoká prieťažnosť na úrovni 300 %
  • Chemická odolnosť voči benzínom, olejom a motorovej nafte
  • Znášanlivosť s asfaltom
  • Znížená horľavosť
  • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • Spájanie teplovzdušným zváraním
  hrúbka (mm) šírka (m) balenie (m2)
Ekoplast 806 1,0 1,5 1,3 1,3 39 26

2016 Fatraizolfa © All rights reserved