Ekoten 915

Vhodná na izoláciu skládok odpadov

Ekoten 915

Vhodná na izoláciu skládok odpadov Ekoten 915

Hydroizolačná fólia na báze vysokohustotného polyetylénu (HD-PE)  vhodná na izoláciu skládok odpadov, nádrží na agresívne kvapaliny, nádrží na skladovanie ropných látok a izoláciu spodných stavieb proti zemnej vlhkosti a radónu.
EKOTEN 915 a SANOTEN 1116- produktový list a informácie

  • Fólia je homogénna, tj. bez výstužnej mriežky
  • Vysoká chemická odolnosť materiálu
  • Znášanlivosť s asfaltom a inými ropnými látkami
  • Vysoká tepelná rozťažnosť- určená k zabudovaniu
  • Spájanie extrúznym zváraním alebo horúcim klinom
  • Náročné opracovanie detailov
  Hrúbka (mm) Šírka (m) Balenie (m2)
Ekoten 915 1,0
1,5 2,0
1,0 / 1,3
1,0 / 1,3
1,0 / 1,3
40 / 52
27 / 35
20 / 26

2016 Fatraizolfa © All rights reserved