DOPLNKY

eterno chrlic 100 x 65

Atiková vpusť hranatá

Atiková mPVC vpusť hranatého prierezu s dĺžkou 425 mm.

UV stabilná atiková vpusť na báze mPVC s dĺžkou horizontálneho odtoku 425 mm.  Ku vpusti je možné osadiť ochranný kôš, ktorý zabraňuje prieniku nečistôť do zvodového potrubia. Po Pre správne osadenie vpusť musí byť  mechanicky kotvená ku konštrukcii.
Dodávané rozmery vpuste:
100 x 100 mm
100 x 65 mm
Typ ochranného koša:
lapac atikova

2016 Fatraizolfa © All rights reserved