Doplnky

Elektricky vodivé separačné materiály umožňujú benefit spoľahlivej kontroly tesnosti hydroizolácie pomocou iskrovej metódy HVET.  Keďže táto metóda funguje na princípe elektrického oblúka jej spoľahlivosť si vždy vyžaduje elektricky vodivý podklad.  Pri splnení všetkých podmienok tak dokážeme pomocou špeciálneho prístroja odhaliť aj prierazy v izolácii menšie ako 1 mm. Použitie elektricky vodivej separácie sa odporúča všade, kde je izolácia vystavená zvýšenému riziku mechanického poškodenia ešte pred zabudovaním napr. terasy a vegetačné strechy.

2016 Fatraizolfa © All rights reserved