Doplnky

V závislosti od typu podkladu používame v zmysle Konštrukčno- technologického predpisu Fatrafol separačné textílie rôznej plošnej hmotnosti. Ako separácia izolácie sú najvhodnejšie netkané polypropylénové textílie, ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou, odolnosťou a dobrou životnosťou.
Základné použitie jednotlivých typov:   200 g/m2 – EPS, XPS,  
300 g/m2
– betón, asfaltový pás, OSB, mPVC fólia, štrková vrstva na streche
500 g/m2– drevený záklop, zásyp štrkopiesku

2016 Fatraizolfa © All rights reserved