DOPLNKY

Controfoil

Controfoil

Vodivá a mimoriadne pevná, viacvrstvová, vystužená, perforovaná hliníková fólia určená pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou striech.

Membrána určená pre vytváranie vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou z fólie na báze mPVC. Vodivá vrstva zabezpečuje dokonalé podmienky pre vykonanie iskrovej skúšky. Používa sa v plochých strechách s klasickým poradím vrstiev a inštaluje sa priamo pod povlakovú krytinu. U priťažených skladbách so zateplením na báze EPS, môže slúžiť ako náhrada separačnej geotextílie.
Mimoriadne vhodné použitie je u priťažených striech (zaštrkované a vegetačné strechy), kde  výrazne zvyšuje spoľahlivosť kontroly celistvosti pred zakrytím. Controfoil je perforovaný pre zachovanie priaznivej bilancie vlhkosti skladby strechy.
controfoil
Ako správne zabudovať vodivú vrstvu CONTROFOIL?
Vodivá vrstva CONTROFOIL sa aplikuje na tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy priamo pod povlakovú krytinu na báze mPVC alebo TPO. Jej spojenie s klampiarskou konštrukciou oplechovania atiky a vzájomným preložením v spojoch v šírke 50 mm vytvára celoplošnú vodivú vrstvu.
zabudovanie controfoil

Na  nasledujúcich obrázkoch je vidieť dôvody a výhody pri vykonávaní iskrovej skúšky s použitím vodivej membrány CONTROFOIL. Pre správnu detekciu je mimoriadne dôležité, aby bola pod povlakovou krytinou vodivá vrstva a to predovšetkým ak je potrebná kontrola novej strechy bez predošlých príznakov zatekania.
Dostupnosť el. prúdu bez použitia a s použitím Controfoil- červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť elektrického prúdu pod izoláciou
fatrafol s a bez controfoil

princíp použitia

Na  nasledujúcich obrázkoch je vidieť dôvody a výhody pri vykonávaní iskrovej skúšky s použitím vodivej membrány CONTROFOIL. Pre správnu detekciu je mimoriadne dôležité, aby bola pod povlakovou krytinou vodivá vrstva a to predovšetkým ak je potrebná kontrola novej strechy bez predošlých príznakov zatekania.
Dostupnosť el. prúdu bez použitia a s použitím Controfoil- červená farba označuje vodivý materiál a dostupnosť elektrického prúdu pod izoláciou
fatrafol s a bez controfoil

výhody použitia
  • vysokopresná a kvalitná kontrola celistvosti povlakovej krytiny s odhalením všetkých netesností
  • možnosť kontroly celistvosti ihneď po dokončení strechy, pred zaštrkovaním, resp. inštaláciou ďalších vrstiev nad povlakovú krytinu
  • protokol o skúške celistvosti pri odovzdaní strechy pred nástupom iných pracovníkov
priťažené strechy

Vodivá vrstva CONTROFOIL sa aplikuje na tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy priamo pod povlakovú krytinu na báze mPVC alebo TPO.
– so zateplením EPS, alebo MW nám nahradzuje podkladovú separačnú geotextíliu.
skladba 1
vegetacna strecha
dlazba na tercoch

kotvené strechy

Pri mechanicky kotvených strechách používame Controfoil ako doplnkovú vrstvu.
kotvena strecha

2016 Fatraizolfa © All rights reserved