DOPLNKY

Fatrapar

Parozábrana FATRAPAR

Parozábrana na báze PE fólie, vyrábaná v hrúbkach 0,15 a 0,20 mm.

Fatrapar  je homogénna vytláčaná a vyfukovaná fólia  z modifikovaného polyethylénu. Používa sa pre parotesnú zábranu  plochých, šikmých striech, stenových konštrukcií,
stropov a podláh. Fólia sa kladnie v presahoch min. 50 mm a spoje se realizujú vložením obojstranne lepiacej butylkaučukovej pásky. Pre zabezpečenie funkčnosti parozábrany musí byť realizovaná vzduchotesne- hlavne napojenia na atiky a konštrukcie v detailoch.
Fólia sa kladie voľne na hladký podklad, zbavený tuhých nečistôt a zvyškov rôznych stavebných hmôt. Obvykle umiestňuje pod tepelno izolačnú vrstvu.
Fólia si dlhodobo zachováva svoje aplikačné vlastnosti v rozmedzí teplôt od -50 ºC do +85 ºC.

Technické informácie:
FATRAPAR- technický list
FATRAPAR- Vyhlásenie o parametroch

2016 Fatraizolfa © All rights reserved