DOPLNKY

Tipptex

Tipptex 300g

Netkaná polypropylénová geotextília Tipptex sa používa ako ochranná, separačná a mikroventilačná vrstva v konštrukciách striech  a spodných stavieb izolovaných systémom Fatrafol.

Separačnú textíliu o plošnej hmotnosti 300 g/m2 používame na separáciu fólie od väčšiny typov podkladu:
 asfaltové pásy
– betón
– OSB doska
– štrková priťažovacia vrstva
– filtračná vrstva vegetačných striech

Cez textíliu je možné vŕtať bez toho aby sa namotávala na vrták.
štrková strecha

Ochranná  a separačná vrstva je nutná pre zaistenie mechanickej ochrany povlakovej izolácie a jej oddelenie
od vrstiev  u ktorých hrozí riziko, že sa pri priamom kontakte budú vzájomne negatívne ovplyvňovať.
Povlaky z hydroizolačných mPVC  fólií Fatrafol bez integrovanej netkanej textílie sa separujú od pokladu celoplošne. Cez separačnú textíliu Tipptex je možné fóliu kotviť bez toho aby došlo k jej namotaniu na vrták. Geotextília Tipptex je určená ako zabudovaná vrstva. Textília môže byť použitá aj ako filtračná vrstva v skladbe vegetačnej strechy (min. 300 g/m2).

použitie

Ochranná  a separačná vrstva je nutná pre zaistenie mechanickej ochrany povlakovej izolácie a jej oddelenie
od vrstiev  u ktorých hrozí riziko, že sa pri priamom kontakte budú vzájomne negatívne ovplyvňovať.
Povlaky z hydroizolačných mPVC  fólií Fatrafol bez integrovanej netkanej textílie sa separujú od pokladu celoplošne. Cez separačnú textíliu Tipptex je možné fóliu kotviť bez toho aby došlo k jej namotaniu na vrták. Geotextília Tipptex je určená ako zabudovaná vrstva. Textília môže byť použitá aj ako filtračná vrstva v skladbe vegetačnej strechy (min. 300 g/m2).

realizácia

Geotextília sa kladie voľne v celej ploche, tak aby zabezpečila spoľahlivú ochranu a separáciu hydroizolačnej fólie v každom mieste. Smer pokládky je ľubovoľný. Textília sa kladie s presahom min. 50 mm, pričom je potrebné jej spojenie horúcim vzduchom (o teplote cca 200 °C).

prednosti a výhody
  • vynikajúce mechanické vlastnosti
  • vysoká odolnosť proti korózii a hnilobe
  • vynikajúca pevnosť
  • nenamotáva sa na vrták pri vŕtaní
  • konštantná hrúbka

Ďalšie doplnky z "Separačné textílie":

2016 Fatraizolfa © All rights reserved