DOPLNKY

prislus-up7

Uholník vnútorný

Vnútorný uholník je profil v tvare L s poplastovanou vrstvou na vnútornej  strane

Uholníky sa používajú na opracovanie všetkých vnútorných hrán.  Slúžia tak pre zaistenie fólie pred účinkami vnútorných síl (tepelná roztiažnosť).
Pre zaručenie maximálnej životnosti strešnej fólie je použitie uholníkov povinné v každej vnútornej hrane. Uholníky musia byť  mechanicky kotvené o hustote 5 ks/bm.
Štandarne sú uholníky vyrábané v rozvinutých šírkach 70 mm v dvoch rozmeroch:
30 x 40 mm
20 x 50 mm
Uholník býva štandardne profilovaný v mierne tupom uhle.
uholnik rozmery

2016 Fatraizolfa © All rights reserved